Releasenotes

v1.2 - 30 oktober 2010

  • Aparte percentages voor de Kat bij NRV- en BARFmodel;
  • Aparte percentages voor de Fret (NRV en BARF model geven dezelfde %);
  • Naam van de labels bij de Kat ging verkeerd. Nu opgelost.